Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dorota.P.Baszak Wątek: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW  (Przeczytany 1168 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1936
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 84.0.4147.135 Chrome 84.0.4147.135
NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« dnia: 21 Sierpnia 2020, 16:48 »
Nowe rozporządzenie opublikowane

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429

Jakie najważniejsze zmiany w stosunku do projektu zostały wprowadzone:

1. brak obowiązku pomiaru kontrolnego dla szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, tak więc nie będzie już konieczności pomiaru tzw. czołówek pomiędzy punktami załamania np. krawężnika

2. zakres aktualizacji mapy do celów projektowych, to już nie obligatoryjne 30m od obszaru planowanej inwestycji, ale jest to obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej,

3. dla zamierzeń budowlanych dla których planuje się usytuowanie budynków w odległości mniejszej lub równej   4 m  lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy, należy przeprowadzić czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w/s EGiB

4. w skład operatu technicznego wchodzi mapa wywiadu terenowego obligatoryjnie dla celu pracy – mapa do celów projektowych i fakultatywnie (decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik pracy) dla innych celów

5. w skład operatu technicznego wchodzą obligatoryjnie kopie map do celów prawnych

6. istnieje możliwość obliczenia powierzchni działki powstałej po wydzieleniu z niej działki o powierzchni 1/3 przez odjęcie również w odniesieniu do prac związanych z opracowywaniem map z projektem podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

7. przy wysokościowym pomiarze podziemnych szczegółów terenowych, pomiarowi temu podlegają tylko te elementy, które są dostępne do pomiaru

8. skreślono cały rozdział  - „Osnowy realizacyjne”

9. operat techniczny w całości podpisuje kierownik prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

10. przedmiotem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych są szczegóły terenowe, w szczególności stanowiące treść mapy zasadniczej, tym samym nie będzie już obowiązku przekazywania do organu informacji np. właściciel sieci.

Jak w praktyce przepisy te będą realizowane – czas pokaże, ale oceniając treść i zakres opublikowanego rozporządzenia, można stwierdzić, że regulace te nie pozostawiają dużego pola do interpretacji. Ale.. znając niezwykła pomysłowość naszych powiatowych.. możemy się spodziewać nawet tego o czym dziś nie mamy bladego pojęcia.

« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2020, 17:39 przez Dorota.P.Baszak »

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 611
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 84.0.4147.135 Chrome 84.0.4147.135
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2020, 19:09 »
Moje przemyślenia:

w §42 ust 4 jest wprost napisane, że rozporządzenie wcześniejsze z 9 listopada 2011 obowiązuje wyłącznie obecnie do prac zgłoszonych PO 31 lipca 2020 a przed 22 sierpnia 2020. Jest to pewnie literówka, ale akt prawny jest aktem prawnym i obowiązuje w takiej formie w jakiej go opublikowano.

w §27 ust 4 dopuszczono podziały przez potrącenie w każdym przypadku chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Po co jest to zdanie "przepis szczególny stanowi inaczej"? Czy nie chodziło czasem o to, żeby władcy powiatów mieli możliwość nadal powoływać się na §61 i 62 rozporządzenia egib jak do tej pory? Jeżeli jednak ten przepisu w każdym wypadku dopuszcza podział przez potrącenie, to jakie są te "przepisy szczególne" które wyłączają możliwość podziału przez potrącenie?

§36 mówi o składzie operatu. Zwracam uwagę, że w skład operatu nie wchodzą w praktycznie żadnym wypadku dzienniki pomiarowe, porównania współrzędnych punktów granicznych, protokoły uzgadniające z ewidencją gruntów, obliczenia powierzchni,  raporty tachimetryczne ani żadne dokumenty pozyskane z zasobu. Nie tylko nie trzeba ich dołączać, ale przede wszystkim żaden przepis prawa nie zezwala na dołączenie takich dokumentów. Podobnie jak nie należy w skład operatu dołączać jadłospisu geodety.

W tym samym paragrafie napisano wprost, że szkice polowe dołącza się wyłącznie jeżeli takowe powstały. Jeżeli ktoś na przykład sobie kodował albo rysował w instrumencie, nie ma żadnej potrzeby tworzenia szkiców polowych.

W całości rozporządzenia niczego się nie podpisuje. Jedynie kierownik pracy geodezyjnej podpisuje cały PDF z operatem. Nigdzie, żadnych podpisów. Jedynie nazwiska.

zgodnie z §33 pkt 11 na mapie do celów projektowych wpisuje się imię i nazwisko osoby która sporządziła mapę. Nazwisko kierownika prac jest pod punktem 8 tej wyliczanki. Z tego wynika wprost, że mapę do celów projektowych może sporządzić dowolny pracownik firmy pod kierownictwem kierownika robót. Zauważam, że takiej konstrukcji przepisu nie przewidziano dla map do celów prawnych, z czego można wyciągnąć wniosek, że te mapy sporządza osobiście kierownik prac.

w §21 wpisano, że tyczenie się "wykonuje". Nie napisano, kto wykonuje, a tylko że geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy. W §22 wpisano, że szkic podpisuje "geodeta uprawniony który wykonał tyczenie". W tej sytuacji zastanawiam się, czy w teren może jechać zespół geodetów - pracowników?

Offline mbiela

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 13
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 79.0 Firefox 79.0
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2020, 07:50 »
Co oznacza w par. 40 pkt.3
"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy zmiana współrzędnych położenia punków granicznych jest wynikiem zmiany układu odniesień przestrzennych."

Czy jest zastępuję on zapis z poprzedniego rozporządzenia, że można zmienić współrzędne granicznika, jeżeli jego pomiar był wykonany z wyższą dokładnością?

W rozporządzeniu brak także wzoru na obliczenie odchyłki powierzchni działki? Kiedy w takim razie zmieniać jej dane?

§41.1.  Wykazanie  w dokumentach będących wynikiem prac geodezyjnych pola powierzchni działki ewidencyjnej innego niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków może nastąpić, jeżeli analiza materiałów zasobu  i wyników pomiaru wykazała, że przebieg wszystkich granic tej działki został ustalony w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub w trybie przepisów wydanych na podstawie art.26ust.2 ustawy.

PS. zapis o odchyłce liniowej 0.20m jest wg mnie nieporozumieniem
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2020, 21:07 przez mbiela »

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1936
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 84.0.4147.135 Chrome 84.0.4147.135
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2020, 14:49 »
NOWE ROZPORZĄDZENIE  W/S TANDARDÓW  NIEMOŻLIWE DO STOSOWANIA ???

Od 22 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie w/s standardów i praktycznie powinno mieć zastosowanie podczas wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w związku z pracami geodezyjnymi zgłoszonymi w trybie zmienionych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Do zgłoszeń dokonanych do 31 lipca 2020 r. , na mocy art. 10 ustawy z 16 – 04- 2020 r. (przepisy przejściowe), zastosowanie mają przepisy dotychczasowe zarówno w zakresie ustawy jak i rozporządzenia.
Co natomiast ze zgłoszeniami dokonanymi po 31 lipca 2020 r?
Logicznym wydawałoby się, że w stosunku do tych zgłoszeń zastosowanie powinny mieć przepisy nowej ustawy oraz nowego rozporządzenia.

Jednak z przepisów par. 42 rozporządzenia w/s standardów tak nie wynika.
Po dokładnej analizie par.42 ust 4 można dojść do wniosku, że nie będzie możliwe zastosowanie przepisów nowego rozporządzenia ani w stosunku do prac zgłoszonych przed 31 lipca (co jest chyba oczywiste), ani w stosunku do prac zgłoszonych po 31 lipca.

Dlaczego?

Dlatego, że właśnie z tego przepisu wynika, że jeśli wyniki prac geodezyjnych zgłoszonych po 31 lipca 2020 r. NIE BYŁY PRZYJĘTE DO ZASOBU do dnia 22 sierpnia 2020r, to w takim wypadku zastosowanie mają PRZEPISY DOTYCHCZASOWE, czyli stare rozporządzenie.

Przekładając ten przepis na zdarzenie praktyczne :
- jest zgłoszenie dokonane po 31 lipca 2020 r.
- zawiadomienie o przekazaniu materiałów zostanie złożone 1 września 2020 r.
Czy w takim wypadku jest możliwe, aby wyniki prac zostały przyjęte do zasobu przed 22 sierpnia ?
Oczywiście, że jest to niemożliwe. Zatem na mocy par. 42 ust 4 rozporządzenia, dla tej pracy geodezyjnej należy stosować przepisy dotychczasowe.

Czyli co, czyli jak?
Czyli wychodzi na to, że nowe rozporządzenie nie może być stosowane do prac zgłoszonych do 31 lipca i również do prac zgłoszonych od 31 lipca jeśli wyniki tych nowych prac NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO ZASOBU do dnia 22 sierpnia…

Zapewne intencja ustawodawcy była zupełnie inna niż wynika to z brzmienia tego przepisu. Zapewne autorowi chodziło o tzw. okres przejściowy dla nowych prac zgłoszonych w czasie 31 lipca 22 sierpnia. I wtedy miałoby to sens.

Bo wówczas mielibyśmy następujące daty graniczne w stosowaniu przepisów:
1. prace zgłoszone przed 31 lipca – stare przepisy
2. prace zgłoszone między 31 lipca a 22 sierpnia – stare przepisy
3. prace zgłoszone po 22 sierpnia – nowe przepisy z możliwością stosowania starych, jednak nie dłużej niż do  31 grudnia 2020 r.

Chyba, a może na pewno, czegoś w treści przepisu par. 42 ust 4 najwyraźniej zabrakło…
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że sprawa ta zostanie jak najszybciej – niezwłocznie – wyjaśniona w przewidzianym prawem trybie, bo szkoda by było, żeby nowe przepisy zanim jeszcze zaczęły obowiązywać już były niemożliwe do stosowania.. szkoda..

A może (na co mam nadzieję) powyższa analiza tego przepisu jest błędna i wszystko jest dobrze…


Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2020, 22:00 »
Oj tam, oj tam... Prawo powielaczowe wszystko załatwi... :)

Nie czepiajmy się nieistotnych - z praktycznego punktu widzenia - niedoróbek prawnych. I nie stawiajmy się w roli karpia, który żąda przyspieszenia świąt Bożego Narodzenia... Ta sprawa przyschnie szybciej, niż myślimy (nikt, zwłaszcza administracja GiK,  nie jest zainteresowany w jej dalszym drążeniu). No chyba, że jesteśmy (ja nie jestem) za całkowitym zablokowaniem nowego rozporządzenia...

To, że jest to babol prawny, to widać gołym okiem. Ale intencje są słuszne... :)
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1936
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 84.0.4147.135 Chrome 84.0.4147.135
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2020, 10:26 »
Spokojnie poczekajmy na wyjaśnienia GGK.

Zapewne niedługo się ukażą.

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 103
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 80.0 Firefox 80.0
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2020, 13:10 »
Cytuj
§  42.
1. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się zamiast plików w formacie GML, o których  mowa  w § 35 ust. 4,  przekazywanie  danych  do  aktualizacji  baz  danych  zasobu  w postaci  plików  w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
4. Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały przyjęte do państwowego zasobu  geodezyjnego  i kartograficznego  przed  dniem  wejścia  w życie  niniejszego  rozporządzenia,  stosuje  się  przepisy dotychczasowe.
§  43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wiem, że można się pogubić między tymi OD i DO,  ale jak czytam dosłownie par. 42 to w całości dotyczy on sytuacji dla prac zgłoszonych OD 31.07.2020. Dla czytelności 'stare' zgłoszenia to do 31.07 a 'nowe' od 1.08. I to, co jest błędem w tym paragrafie to zdublowany punkt 2 i 4, bo par. 2 dopuszcza dla nowych zgłoszeń operat wg gniota2011 (czyli można po nowemu, ale przymusu nie ma), a par 4 mówi, że dla nowych zgłoszeń, które nie zostały przekazane do 22.08 należy stosować tylko przepisy stare.

Proszę zauważyć, że par. 42 nie wymienia ani raz sytuacji starego zgłoszenia. Zatem wychodzi na to, że do starych odnosi się par. 43, czyli że od 22.08 należy stosować nowe przepisy, bo standardy z 2011 roku można stosować tylko w sytuacjach określonych w par. 42, a w pozostały sytuacjach utraciły już moc prawną.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2020, 13:11 przez Kunzite »

Offline luci

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 44
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 85.0.4183.83 Chrome 85.0.4183.83
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:28 »
Czy jest może jakieś wyjaśnienie odnośnie " przekazywania bazy roboczej i jej spójności z bazami PZGiK"
Wydaje mi się , ze mam problem z jedna osobą kartującą, według niej wygląda to tak , że ja mam to zrobić wszystko na tip top.
Czyli w praktyce jeśli jakaś rzędna naturalna nie jest zaokrąglona do 1 dm, coś jest na warstwie , którą pracownik uzna za złą,
, gdzieś zastosowano  błędny typ linii - operat jest zwracany w celu usunięcia takich usterek.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1936
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 84.0.4147.135 Chrome 84.0.4147.135
Odp: NOWE ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2020, 19:26 »
O spójności z bazami danych masz tu wyjaśnienie

https://geoforum.pl/news/29454/ggk-rozwiewa-watpliwosci-dotyczace-nowelizacji-pgik


A tak przy okazji mam takie pytanie, jak sądzicie co należy rozumieć pod pojęciem

sprawy dotyczące obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych ?