Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneZgłoszenie PTG do sprawy przed WSA w Kielcach dot. klazulowania dokumentów geodezyjnych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, realizując statutowe postanowienia o pomocy członkom Stowarzyszenia, ale także działając w interesie publicznym, podjął w dniu 15 lutego 2015r. uchwałę w sprawie wystosowania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach zgłoszenia udziału Towarzystwa, w charakterze uczestnika, w sprawie sygn. akt II SAB/Ke 8/15 ze skargi naszego członka  kol. Stanisława KAMIŃSKIEGO na bezczynność Starosty Koneckiego w przedmiocie opatrywania klauzulami urzędowymi dokumentów geodezyjnych w trybie art.12b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest to już drugie postępowanie sądowe w tym przedmiocie, analogiczne do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie z grudnia ub. roku. Nasz wniosek został przesłany do Sądu w Kielcach 17 lutego 2015r.

Liczymy, że WSA w Kielcach zarówno uwzględni nasz formalny wniosek dotyczący przystąpienia do sprawy, jak też podzieli przedstawioną przez nas argumentację co do jej meritum.

Poniżej przedstawiamy treść Uchwały Zarządu PTG oraz tekst pisma - zgłoszenia uczestnictwa naszego Stowarzyszenia w sprawie.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/10.III.2015_Uchwala_Zarzadu_PTG_Nr_9.III.2015_ws_Przystapienia_PTG_do_sprawy_przed_WSA_w_Kielcach.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/10.III.2015_Uchwala_Zarzadu_PTG_Nr_9.III.2015_ws_Przystapienia_PTG_do_sprawy_przed_WSA_w_Kielcach.pdf</a>


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/10.II.I2015_Zgloszenie_do_WSA_w_Kielcach_przystapienia_PTG_do_sprawy.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/10.II.I2015_Zgloszenie_do_WSA_w_Kielcach_przystapienia_PTG_do_sprawy.pdf</a>

Artykuły w « Wystąpienia PTG 2015 »

Komentarze *