Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneProtest geodetów przed Sejmem RP w dniu 9 września

Informujemy, że
w dniu 9 września br. w godzinach 10:.00 – 12:00
przed budynkiem Sejmu RP w Warszawie (róg ul. Wiejskiej z ul. Matejki, obok pomnika Armii Krajowej)  
odbędzie się pikieta protestacyjna geodetów.

Zgromadzenie publiczne zostało zgłoszone w Urzędzie m.st. Warszawy.  Organizatorami protestu są nasi koledzy Leszek PISZCZEK oraz Radosław SMYK.

W Apelu skierowanym do Koleżanek i Kolegów Geodetów czytamy:

"W powodzi strajków, protestów, radykalnych działań roszczeniowych Nasz zawód był do tej pory wyjątkiem. Cierpliwie czekaliśmy kiedy państwo stworzy Nam warunki działania godne obywateli III Rzeczypospolitej, godne obywateli Unii Europejskiej. Kiedy czytelny, zgodny Konstytucją, system przepisów regulujących działanie naszej branży, zadeklaruje poszanowanie naszych praw obywatelskich, pozwoli na wolność gospodarczą, możliwość obrony interesów naszych klientów i wiele innych z pozoru oczywistych rozwiązań.

Ale ostatnia nowelizacja wyczerpała cierpliwość i zaufanie do dobrej woli władz. Przyszła pora by zacząć walczyć o nasze prawa, naszą godność zawodową, nasz byt, i o szansę przetrwania zawodu.

Stanowczo protestujemy wobec sposobu i treści ostatniej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Domagamy się szybkich działań naprawczych, eliminacji negatywnych skutków zmian i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaistniałego stanu rzeczy.


Polskie Towarzystwo Geodezyjne popiera tę inicjatywę i zachęca swoich członków i sympatyków do wzięcia czynnego udziału w organizowanym proteście.

Szersze informacje na ten temat zostały zamieszczone przez organizatorów na stronie WWW.  Od dłuższego czasu dyskusja o planowanym proteście odbywa się na tzw. „niebieskim” Forum.  Artykuł na temat akcji został także zamieszczony na stronach internetowych miesięcznika Geodeta.

Poniżej przedstawiamy Apel, jaki organizatorzy skierowali do całego środowiska geodezyjnego.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-09-01_Apel_organizatorow_protestu_geodetow.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-09-01_Apel_organizatorow_protestu_geodetow.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *