Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWniosek Zarządu PTG o udostępnianie informacji publicznej ws. organizacji postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe

Istotną sprawą, która leży w zainteresowaniu członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, jest problematyka organizacji i przeprowadzania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii postępowań kwalifikacyjnych w przedmiocie nadawania uprawnień zawodowych. Jak wiemy dla GUGiK jest to sytuacja dość nowa, ponieważ uprzednio postępowania te były organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Z uwagi na to, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej GUGiK nie są publikowane terminy planowanych postępowań kwalifikacyjnych, a także zaprzestano dotychczasowej dobrej praktyki publikowania pytań egzaminacyjnych, Zarząd PTG zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z prośbą o spowodowanie bieżącego zamieszczania w Biuletynie tych danych. Zdaniem Zarządu przedmiotowe informacje stanowią informację publiczną, którą organ winien udostępniać z urzędu. Udostępnianie tych informacji ma także duże znaczenie społeczne, o czym świadczy wyjątkowe zainteresowanie omawianą problematyką dużej części środowiska geodezyjnego. W naszej ocenie publikacja tych danych w szczególności nie narazi na jakikolwiek uszczerbek organizacji i prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych. Jednocześnie Zarząd PTG zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udostępnienie wszelkich materiałów w zakresie planowanych zmian legislacyjnych w przedmiocie nadawania uprawnień zawodowych.

Poniżej przedstawiamy treść pisma skierowanego do Głównego Geodety Kraju.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-01-04_Pismo_PTG_do_GUGiK_ws_uprawnien_zawodowych.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-01-04_Pismo_PTG_do_GUGiK_ws_uprawnien_zawodowych.pdf</a>


Pobierz plik

Artykuły w « Wystąpienia PTG 2013 »

Komentarze *