* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 929
  • Najnowszy: admin
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 24011
  • Wątków w sumie: 2051
  • Dziś online: 30
  • Najwięcej online: 275
  • ( 7 Luty 2017, 00:41)
Użytkownicy online
Użytkowników: 0
Gości: 38
W sumie: 38

Nowe tematy

art. 12a prawa geodezyjn...Komisja KwalifikacyjnaSzkolenie Lublin Warmińsk...Budynek w rozbudowieTRZEBNICA , CHRZANÓW [pow...Wycofanie się z rozgranic...Podział działki z WZ zabu...Transformacja w ramach je...Ustalenie granic działek ...

Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25

GUNB: Mapy z inwentaryzacji powykonawczych nie muszą być uwierzytelniane albo urzędowo klauzulowane

Takie stanowisko zajął Departament Prawny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie w piśmie z dnia 4 kwietnia 2016r. (sygn. DPR.022.323.2016) skierowanym do Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Poniżej publikujemy tekst stanowiska GUNB.

Czytaj więcej...

Petycja PTG do Prezesa Rady Ministrów ws. opracowania nowej ustawy p.g.k.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2016r. Polskie Towarzystwo Geodezyjne skierowało do Pani Beaty SZYDŁO - Prezesa Rady Ministrów - petycję w sprawie opracowania nowej ustawy całościowo regulującej problematykę geodezyjną. Poniżej publikujemy tekst naszej petycji.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne
Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych nie jest żadną podstawą do dokonywania zmian w egib

"Nie budzi wątpliwości, że wznowienie znaków (wyznaczenie punktów granicznych w oparciu o dane ewidencji) do żadnych zmian danych ewidencyjnych związanych z numerycznym opisem granic działki nie może doprowadzić. Materiały powstałe w wyniku takiego wznowienia nie mogą zatem służyć do aktualizacji operatu [ewidencyjnego - przyp. PTG] (...)
(...) dokumentacja sporządzona w toku prac prowadzonych przez geodetę na podstawie art. 39 ustawy nie mieści się w katalogu określonym w § 36 rozporządzenia, nie może zatem służyć wykazaniu przebiegu granic działki ewidencyjnej."

Czytaj więcej...

Petycja ws. likwidacji licencji na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Polskie Towarzystwo Geodezyjne gorąco zachęca wszystkich swoich Członków i Sympatyków do poparcia petycji w sprawie likwidacji licencji na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jaką przygotował Pan Waldemar IZDEBSKI - prezes firmy Geo-System. Informujemy, że podpisanie petycji może nastąpić poprzez Internet: Podpisz petycję…

Czytaj więcej...

Afera geodezyjna w Puławach. Stanowcze działania Starosty i WIGiK-a nie dopuściły do uszczuplenia finansów publicznych

Od lipca 2014r. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera przepis, przewidujący nałożenie na wykonawcę administracyjnej kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów zasobu bez wymaganej licencji. Poniżej publikujemy przykład, w jaki sposób ta regulacja jest stosowana w praktyce w Puławach w woj. lubelskim.

Czytaj więcej...

Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego tylko w drodze wydania postanowienia

" (...) nie budzi już wątpliwości, że przepis ten – w myśl którego, gdy żądanie [wszczęcia postępowania – uw. Sądu], o którym mowa w art. 61 k.p.a. zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 k.p.a.) – znajduje zastosowanie także w sprawach o rozgraniczenie (...) ”

Czytaj więcej...

NSA: organ miał (i nadal ma!) obowiązek uwierzytelnić dokumenty geodezyjne z urzędu. A wykładnia celowościowa przepisu art.12b ust.5 była niedopuszczalna.

"Z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd [w wyroku z 28 sierpnia 2015r. sygn. I OSK 785/15 - przyp. PTG] nie można się zgodzić. Z art. 12b ust. 5 przed nowelizacją w żadnym razie nie wynikało, aby jedynym trybem uwierzytelniania dokumentów był tryb wnioskowy, a wprost przeciwnie, o czym była mowa wyżej. Nowelizacja natomiast wprowadziła wyłom w zasadzie uwierzytelniania z urzędu. Nie ma potrzeby dokonywania przy niniejszej sprawie wykładni art. 12b ust. 5 w nowym brzmieniu. Można powiedzieć jedynie, że o ile przepis ten przed nowelizacją był jasny i wyraźny, o tyle jego nowe brzmienie budzi wątpliwości interpretacyjne, kiedy i na jakie potrzeby uwierzytelnienie następuje na wniosek, a kiedy z urzędu, gdyż ten ostatni tryb działania wcale nie został przez nowelizację ustawy zmieniony.

Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, iż Starosta Konecki był bezczynny, nie opatrując dokumentów złożonych przez S. K. stosownymi klauzulami urzędowymi."

Czytaj więcej...

Poseł Sylwester Chruszcz pyta Premiera o plany zmian przepisów geodezyjnych

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sejmu RP, Pan Poseł Sylwester CHRUSZCZ (Komitet Wyborczy Kukiz’15) w styczniu 2016r. skierował do Pani Premier 3 interpelacje poselskie, dotyczące zamierzeń legislacyjnych Rządu w zakresie zmiany przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji.

Poniżej przedstawiamy teksty wniesionych interpelacji.

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie może oceniać dokumentów określających stan prawny nieruchomości ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny

"Organ ewidencyjny może wpisać do ewidencji gruntów i budynków tylko takie prawo do nieruchomości, które jednoznacznie, w sposób niewątpliwy wynika z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, nie może zaś takiego prawa ani ustanowić, ani wyinterpretować (...)

Tak więc w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmian w ewidencji gruntów nie można oceniać aktów, orzeczeń i czynności prawnych objętych § 12 rozporządzenia ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny."

Czytaj więcej...

Druga weryfikacja operatu? Ale pod warunkiem formalnego wycofania pierwszego protokołu weryfikacji, w drodze wydania decyzji administracyjnej

"(...) weryfikacja operatu następuje w drodze czynności materialno- technicznej, a jej ewentualne wycofanie (spowodowane np. omyłką) może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej (...) "

Czytaj więcej...

SGZP zaprasza na kulig


Informujemy, że Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej” w dniu 15 stycznia 2016r. o godz. 18.00 w m. Napoleonów (ok. 25 km na płd-zach. od Piotrkowa Trybunalskiego) organizuje integracyjne spotkanie geodetów oraz sympatyków, w programie którego przewidziany jest kulig (a w przypadku braku śniegu – przejażdżka tramwajem konnym) oraz ognisko.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2016 Roku
życzy
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25