* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe tematy

Zakaz narzekaniaZgłoszenie pracy - podzia...My tu "gadu gadu", a skła...ZAWIADOMIENIE - Ustalenie...konstrukcja "blaszana"zasiedzenie a weryfikacja...Legislacyjna "czarna dziu...Uwierzytelnienie podziału...Zmiana granicy podziałuKtóre obiekty nie podlega...Tachimetr robotyczny

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 25

P. Waldemar Izdebski wygrał konkurs na stanowisko Głównego Geodety Kraju

P. Waldemar Izdebski
wygrał konkurs na stanowisko Głównego Geodety Kraju

Czytaj więcej...

List intencyjny podpisany na Kongresie Geodetów Polskich 2018

LIST INTENCYJNY
podpisany na Kongresie Geodetów Polskich 2018

Czytaj więcej...

Kongres Geodetów Polskich 2018


Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków PTG na Kongres Geodetów Polskich, który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim (Hotel "AGAT") w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku


Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj:


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/KGP2018_formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/KGP2018_formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf</a>Więcej o tym wydarzeniu można poczytać tutaj:


http://www.kgp2018.pl/

List do Prezesa Zarządu PTG z podziękowaniami od Głównego Geodety Kraju

LIST Z PODZIĘKOWANIAMI
do Prezesa Zarządu PTG od Głównego Geodety Kraju

Czytaj więcej...

List gratualcyjny do nowego Premiera Rządu RP P. Mateusza Morawieckiego

LIST GRATULACYJNY
do nowego Premiera Rządu RP P. Mateusza Morawieckiego


Czytaj więcej...

Zaproszenie MIB na Konferencję "Mieszkanie + dziś i jutro"

ZAPROSZENIE MIB
Na Konferencję "Mieszkanie + dziś i jutro"


Czytaj więcej...

Regulamin Forum Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

REGULAMIN
Forum Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Czytaj więcej...

Dyskryminacja urzędników? Niby tak: bo nie wykonują samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii…

Polskie Towarzystwo Geodezyjne otrzymało odpowiedź na wystąpienie, jakie w końcu grudnia ub. roku wystosowało do Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie określenia (konkretnych) osób, sprawujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. W szczególności zapytaliśmy, czy funkcje te pełni wojewódzki  inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeta województwa, geodeta powiatowy, geodeta gminny, kierownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz osoba przeprowadzająca kontrolę dokumentacji technicznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z odpowiedzi, której w imieniu Ministra udzielił Główny Geodeta Kraju wynika, że krąg osób sprawujących te funkcje okazuje się być w praktyce wielce ograniczony…

Czytaj więcej...

Kto (konkretnie) wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i katrtografii

Niewątpliwie samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wykonują osoby kierujące pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawujące nad tymi pracami bezpośredni nadzór. A więc
są to "wykonawcy" prac geodezyjnych i kartograficznych. Czy samodzielne funkcje wykonują także urzędnicy?

Polskie Towarzystwo Geodezyjne zwróciło się z pismem do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o wyjaśnienie tej - bardzo kontrowersyjnej -
kwestii...

Czytaj więcej...

Włączenie Wykonawcy prac geodezyjnych do grona uczestników procesu inwestycyjnego w tworzonym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

12 listopada 2013 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się narada zorganizowana przez Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego w sprawie
odniesienia do tez kodeksu budowlanego, w której uczestniczył również przedstawiciel PTG. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń ustalili, że do szczegółowych rozwiązań
zawartych w Kodeksie ustosunkują się osobno, o czym poinformują Komisje Kodyfikacyjną oraz GGK.

Poniżej przedstawiamy opinię Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z dnia 20 listopada br. w sprawie tez Kodeksu urbanictyczno-budowlanego.

Czytaj więcej...

Geodeta obywatelem drugiej kategorii? - Prawo geodezyjne i kartograficzne nadal pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Pani prof. Irena Lipowicz prowadzi obecnie sprawę dotyczącą zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Pani Rzecznik zwróciła się do Polskiego Towarzystwa
Geodezyjnego z prośbą o informację, czy kwestia ta była przedmiotem działań Towarzystwa oraz o udostępnienie materiałów którymi dysponuje
Towarzystwo w tym zakresie.

Zarząd PTG pozytywnie odpowiedział na pismo Pani Rzecznik i zdecydował o przesłaniu kopii korespondencji do Głównego Geodety Kraju,
zawierającej między innymi treści dotyczące analizowanego zagadnienia. W rezultacie dyskusji dotyczącej działań Rzecznika i udziału PTG w
przedmiotowej sprawie, Zarząd zdecydował o przyłączeniu się do wniosku stanowiącego przyczynę wszczęcia postępowania.

Pismo o poparciu wniosku wraz z uzasadnieniem opartym na  szczegółowej analizie  problemu, a także nasz komentarz w tej sprawie, załączamy
poniżej...

Czytaj więcej...

Stanowisko GGK ws. zakresu kontroli postępowań administracyjnych dot. prowadzenia egib

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego we wrześniu br zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z prośbą o określenie szczegółowego zakresu kontroli, dokonywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie prowadzenia przez starostów ewidencji gruntów.

Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi, jakiej w przedmiotowej sprawie udzielił nam GGK. W chwili obecnej jesteśmy na etapie dokonywania szczegółowej jej analizy... Zapewne trochę to potrwa, ponieważ juz z pobieżnej lektury otrzymanego tekstu wynika, że GGK podziela zarówno stanowisko PTG, jak również i stanowisko Małopolskiego WINGiK-a...

Czytaj więcej...

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 25