Strony: 1 ... 8 9 [10] 11

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów dostrzega potrzebę zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej geodetów

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w związku z opracowywaniem założeń ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, publikowane są opinie poszczególnych podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach. Konsultacje i uzgodnienia

Jedną z takich opinii przedstawiła Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów. Poniżej publikujemy fragmenty tej opinii, z uwagi na jej dużą zbieżność z postulatami w zakresie niekonstytucyjności obecnych uregulowań zakresie odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów, jakie do założeń nowelizacji tej ustawy przedstawiło Polskie Towarzystwo Geodezyjne…

Czytaj więcej...

Spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z Głównym Geodetą Kraju

W dniu 22 sierpnia br, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Pana Kazimierza Bujakowskiego z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Towarzystwo na spotkaniu reprezentowali Prezes PTG kol. Jarosław Formalewicz, Sekretarz Zarządu kol. Adam Wójcik i członek zarządu kol. Radosław Smyk. Spotkanie odbyło się inicjatywy i na zaproszenie Głównego Geodety Kraju a bezpośrednim pretekstem do niego stało się pismo wystosowane przez Towarzystwo do Głównego Geodety Kraju w dniu 2 lipca br, w sprawie obecnego stanu branży geodezyjnej i konieczności podjęcia działań naprawczych.

Poniżej przedstawiamy nasze skrótowe sprawozdanie z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Rządowe Centrum Legislacji podziela stanowisko PTG

Polskie Towarzystwo Geodezyjne, jako organizacja społeczno – zawodowa działająca od kilku lat w dziedzinie geodezji i kartografii, zostało wreszcie uwzględnione w procesie legislacyjnym i włączone do przedstawienia swojej opinii w procedurze stanowienia prawa. Do konsultacji i uzgodnień z PTG został ostatnio przekazany projekt założeń ustawy o zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie podjęło intensywne prace mające na celu wypracowanie stanowiska w sprawie tej nowelizacji, które w najbliższych dniach prześlemy na ręce Głównego Geodety Kraju.

Jedną ze spraw priorytetowych jaką ma zamiar podnieść PTG, a którą zajmujemy się od dłuższego czasu, jest problematyka obecnie istniejących – naszym zdaniem niekonstytucyjnych – rozwiązań w zakresie odpowiedzialności zawodowej geodetów. W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uregulowania te winny bowiem zostać w trybie pilnym zmienione i doprowadzone do zgodności z ustawą zasadniczą.

Jak się okazuje, nasze ustalenia w tym zakresie znalazły pełne zrozumienie - i wsparcie - w Rządowym Centrum Legislacji…

Czytaj więcej...

W(ojewódzki) S(ąd) A(alternatywny) w Krakowie?

Wydawałoby się, że kwestia możliwości, a w zasadzie dopuszczalności, zaskarżania czynności materialno – technicznej starosty, polegająca na odmowie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu, została już dostatecznie i ostatecznie wyjaśniona. To, że „odmowa” jest czynnością z zakresu administracji publicznej podlegająca kontroli sądowo – administracyjnej, zostało w ostatnim czasie potwierdzone wydaniem licznych orzeczeń sądów administracyjnych w całym kraju, a nawet przez Naczelny Sąd Administracyjny. Okazuje się jednak, że WSA w Krakowie ma inne zdanie na ten temat…

Czytaj więcej...

Za przyjęcie do zasobu wadliwej dokumentacji pełną odpowiedzialność ponosi starosta

W październiku ub. roku Pan Poseł Artur Dunin skierował do Ministra Administracji i Cyfryzacji interpelację poselską w sprawie zastrzeżeń odnośnie zgodności z Konstytucją RP relacji pomiędzy urzędami a podmiotami gospodarczymi w zakresie wykonawstwa geodezyjnego. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu Pan Włodzimierz Karpiński. I jakkolwiek cenna i merytoryczna jest cała odpowiedź, to szczególne zainteresowanie budzi ostatni jej akapit… Bo to, co wszyscy jedynie czuli i czego się jedynie domyślali, zostało wreszcie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oficjalnie powiedziane wprost…

Czytaj więcej...

Jak buduje się drogi w gminie Raba Wyżna

Na adres Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego coraz częściej wpływają pisma od osób prywatnych, opisujące ich indywidualne problemy, a jednocześnie zwracające się o podjęcie przez nas interwencji i udzielenie pomocy. Jakkolwiek pisma te – ze swojej natury – są emocjonalne i subiektywne, to w swojej istocie poruszają ważne kwestie. Często bowiem administracja publiczna nie wyjaśnia zainteresowanym – w sposób dla nich zrozumiały – zawiłości problematyki prawnej. W wielu przypadkach, po wieloletnim dochodzeniu swoich racji przed sądami okazuje się wręcz, że organy władzy publicznej działają z pozycji siły, a obowiązujące przepisy prawa mają za nic…

Czytaj więcej...

Geodeci za powołaniem samorządu zawodowego

Informujemy, że w ankiecie dotyczącej powołania samorządu zawodowego geodetów, 90% jej uczestników opowiedziało się za potrzebą powołania samorządu.

Ogółem głosowało 451 osób, z czego 406 opowiedziało się "na tak". Wśród głosujących 60 osób nie posiadało uprawnień zawodowych, a zdecydowaną większość stanowili geodeci czynni zawodowo. W ankiecie wzięło udział około 3% wszystkich geodetów uprawnionych, których ogólna liczba przekracza 15 tysięcy osób.

Inicjatorami ankiety były organizacje grupujące geodetów (Geodezyjna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polska Geodezja Komercyjna, Polskie Towarzystwo Geodezyjne) we współpracy z redakcją miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl. Więcej na temat wniosków z ankiety będzie można przeczytać w lipcowym numerze GEODETY.

Dziękujemy wszystkim Członkom i Sympatykom PTG za wzięcie udziału w tej ankiecie.

Ważne orzeczenia WSA, NSA i SN z zakresu geodezji i kartografii

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej sukcesywnie zamieszczamy teksty istotnych orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, wydawanych w zakresie geodezji i kartografii, a także odnoszących się do ogólnych zasad postępowania administracyjnego i cywilnego.  

Orzeczenia pogrupowane zostały w poniższych kategoriach:

1. Podziały nieruchomości
2. Rozgraniczenia
3. Aktualizacja ewidencji
4. Księgi wieczyste
5. Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik
6. Inne

Zapraszamy do lektury zamieszczonych orzeczeń (orzeczenia zostały zamieszczone w lewej części naszej strony internetowej w zakładce "Orzeczenia NSA, WSA, SN"). Jednocześnie prosimy o zgłaszanie sugestii i propozycji rozszerzenia i wzbogacenia naszej bazy orzeczeń na adres zarzad@ptg-org.pl.

PODGiK w Poznaniu - najlepszym Ośrodkiem w Polsce

Polskie Towarzystwo Geodezyjne włączyło się do inicjatywy Redakcji Miesięcznika „Geodeta”, mającej na celu wskazanie najlepszego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kraju.

Informujemy, że zwycięzcą w plebiscycie na najlepszy Ośrodek w Polsce został PODGiK w Poznaniu. Drugie miejsce zajął PODGiK z Wejherowa, a trzecie PODGiK z Mińska Mazowieckiego.

Zwycięskim Ośrodkom serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że na liście nominowanych do głosowania finałowego znalazły się następujące Ośrodki:
1. PODGiK Brodnica;
2. PODGiK Wejherowo;
3. PODGiK Police;
4. PODGiK Poznań;
5. PODGiK Mińsk Maz.;
6. MODGiK Olsztyn;
7. PODGiK Ożarów Maz.;
8. PODGiK Wałcz;
9. PODGiK Zduńska Wola;
10. PODGiK Mielec.

Wszystkim Członkom i Sympatykom PTG bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w tym plebiscycie.

Protokół z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 6 kwietnia 2013r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego odbytego dnia 6 kwietnia 2013r. w m. Rzędkowice.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG - wiosna 2013r.

Na podstawie §18 ust.2 Statutu,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

zwołuje w dniu 6 kwietnia 2013r.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.
w pensjonacie Ametyst w m. Rzędkowice, gmina Włodowice, powiat zawierciański, woj. śląskie.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków PTG jesień 2012

W związku z §18 pkt.2 statutu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuję w imieniu Zarządu, że w dniach 12-14 października odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Miejscem spotkania będzie pensjonat Ametyst w Rzędkowicach, gmina Włodowice, powiat zawierciański, woj. śląskie.

Czytaj więcej...

Szkolenie-konferencja w Rybniku

Dnia 15 lutego 2012 roku odbyła się w Urzędzie Miasta Rybnika konferencja szkoleniowa z udziałem Szefa Śląskiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, geodetami powiatowymi powiatów ziemskich gliwickiego, raciborskiego i wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatów czyli Rybnika, Raciborza, Żor i Jastrzębia Zdroju.

Czytaj więcej...

Strony: 1 ... 8 9 [10] 11