Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWniosek PTG do Prezydenta RP ws. skierowania ustawy Pgik do Trybunału Konstytucyjnego

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi w zakresie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Polskie Towarzystwo Geodezyjne w dniu 16 czerwca 2014r. zwróciło się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

W naszej ocenie omawiana nowelizacja nie dość, że nie reguluje we właściwy sposób problematyki zakwestionowanej w ubiegłym roku przez Trybunał Konstytucyjny, to wprowadza kolejne wadliwe regulacje, w szczególności naruszające szereg przepisów i zasad konstytucyjnych.

Z uwagi na to, że w dniu 12 lipca 2012r. przestaną obowiązywać przepisy zakwestionowane przez TK, a pomimo tego proces legislacyjny w Sejmie dotychczas jeszcze nie został zakończony, mając na uwadze aby kolejny organ państwowy biorący udział w stanowieniu prawa nie działał pod presją czasu, nasz wniosek kierujemy niezwłocznie po posiedzeniu Senatu, który w dniu 12 czerwca 2014r. przyjął ustawę bez wniesienia poprawek.

Wyrażamy przekonanie, ale także i oczekiwanie, że Pan Prezydent, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, poważnie potraktuje nasze  wystąpienie i dokona rzetelnej jego oceny w zakresie zasadności zgłaszanych przez nas zastrzeżeń.

Poniżej zamieszczamy tekst naszego wystąpienia.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/12.III.2014_Wniosek_do_Prezydenta_RP-pismo_przewodnie.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/12.III.2014_Wniosek_do_Prezydenta_RP-pismo_przewodnie.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/12.III.2014_Wniosek_do_Prezydenta_RP.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/12.III.2014_Wniosek_do_Prezydenta_RP.pdf</a>

Artykuły w « Wystąpienia PTG 2014 »

Komentarze *