Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne  (Przeczytany 7121 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
Do napisania tego postu zainspirowała mnie wypowiedź Leszka na GeoForum http://geoforum.pl/?page=news&id=17720&link=artykul-11-do-zmiany

Cytuj
Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. O takie jednostki organizacyjne chodzi w art. 11. W 2010 r. zlikwidowano zak. gosp. urzędów i w większości przypadków przekształcono w JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. I o te słowa chodzi w nowym art. 11 w związku z nowym art. 9 o "państwowych i samorządowych" jednostkach organizacyjnych. Beskidzkie BGiTR finansowane jest z budżetu Woj. Śląskiego (§ 2 statutu) nadzór jest Zarządu Województwa a merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa. Biuro działa na terenie woj. śląskiego. Jakie prace wykonuje niech świadczy wpis Oddziału tego Biura na stronie urzędowej Cieszyna "pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary inwentaryzacyjne (woda, gaz, kanalizacja i kable: energetyczyne, telekomunikacyjne itp.), pomiary realizacyjne, pomiary związane z podziałem nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wymiany i klasyfikacja gruntów." I takiej konkurencji obawiają się prywatne biura,bo ich nie finansuje państwo. Teraz należy się spodziewać PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK zakładanych przez Wojewodów.

~Leszek Piszczek 2014-06-02 08:25:01

Postanowiłem sprawdzić, czy już obecnie nie mamy podobnych Biur, które "wykaszają" rynek geodezyjny i kartograficzny... Okazuje się, że są...

1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów    Rolnych w Bydgoszczy http://www.biurogeodezji.internetdsl.pl/firma.php

Cytuj
Biuro posiada rekomendację nr 8/2000 Stowarzyszenia Geodetów Polskich profesjonalnego i rzetelnego wykonywania prac w zakresie:

    scalenia i wymiany gruntów
    rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
    odnowienie operatów ewidencji gruntów
    pomiary sytuacyjno-wysokościowe
    inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych
    gleboznawcza klasyfikacja gruntów

    Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę geodetów z uprawnieniami.

Ja cię przepraszam... WBTR w Bydgoszczy oferuje usługi nawet w dziedzinie ROZGRANICZEŃ  :slow:

Mam propozycję... Zbierzmy wspólnie informacje w tym zakresie z terenu całej Polski. Proponuję, aby wyszukać następujące dane:

1. Nazwa podmiotu i miasto jego siedziby;
2. Punkt Statutu, w którym zdefiniowany jest jego status, tzn. że jest "jednostką organizacyjną";
3. Asortyment prac świadczący o wykonywaniu przez ten podmiot komercyjnych usług geodezyjnych i kartograficznych;
4. Linki do wyszukanych informacji, potwierdzających w/w dane.


Sądzę, że taka akcja mogłaby w jakiś sposób określić skalę problemu "na dzisiaj". Ponadto te dane mogłyby posłużyć PTG jako mocny argument w dalszych naszych działaniach w tej sprawie (bo nie zamierzamy poprzestać, ale działać dalej).

Jeżeli propozycja znajdzie akceptację, to proponuję, aby uczestnicy tej dyskusji zadeklarowali "zajęcie się" jakimś jednym (albo kilkoma) wybranym województwem, aby nie powielać i nie dublować prac...

Ale Chała... Albo raczej sabotaż... Bo ewidentnie komuś najwyraźniej zależy, aby "wyciąć" z rynku podmioty prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą... ???

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2415
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #1 dnia: 2 Czerwca 2014, 14:09 »
Witam.
Zgadzam się z Adamem, że temat jest wart analiz i upublicznienia. Ale wydaje mi się, że nasza strategia działania i zbieranie dowodów, powinny być omówione w mniej publicznym miejscu z wielu powodów.
pozdrawiam
Jarek

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #2 dnia: 2 Czerwca 2014, 14:37 »
Jarku, nie widzę powodu, żeby się z tą dyskusją " ukrywać". Powinna być, moim zdaniem, jak najbardziej publiczna.
Skoro Państwo " wyprodukowało" taką ilość geodetów, że nie ma dla wszystkich pracy i to samo Państwo stwarza dla tych oszukanych obietnicami dobrze płatnej pracy, młodych ( i nie tylko) ludzi nieuczciwą konkurencję, to trzeba o tym głośno mówić.

Według mnie nie jest żadnym usprawiedliwieniem, dla obecnie przepychanego zapisu o jednostkach organizacyjnych, że dotychczasowy zapis, z czasów PRL-u brzmiał podobnie.


Pozdrawiam, Ula :)

RoBoCIK połączył wiadomości:  2 Czerwca 2014, 15:37
Ciekawą uchwałę można znaleźć w małopolskim BIP-ie.

Cytuj
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 ze zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów rolnych w Krakowie – Panu Waldemarowi Dziedzicowi do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego, w celu zawierania umów i porozumień między Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu lokalnego dotyczących realizacji zadań geodezyjnych znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym KBGiTR w Krakowie.
2.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość wykonania zadań nieprzewidzianych w statucie.
3. W czasie nieobecności Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów rolnych w Krakowie – Pana Waldemara Dziedzica lub w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Niego obowiązków, upoważnienie określone w ust 1 rozciąga się także na Jego zastępcę: Pana Konrada Dobrowolskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 254/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie - Pana Waldemara Dziedzica do zastępowania Zarządu Województwa Małopolskiego i Województwa Małopolskiego w zakresie zawierania umów i porozumień między Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu lokalnego oraz administracją rządową dotyczących realizacji zadań geodezyjnych znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym KBGiTR w Krakowie.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa w art. 8a przewiduje wzajemną pomoc i współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 216 ust 2 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych administracja rządowa, gminy i powiaty na zadania własne przejęte przez inne jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia mogą wydatkować środki z własnego budżetu. Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te stanowią dochód województwa generowany przez jednostki budżetowe.
Statut KBGiTR w par. 4 pkt 2 przewiduje wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjnio-urządzeniowo-rolnych i projektowych wynikających z zawartych umów i porozumień pomiędzy Województwem a JST oraz jednostkami administracji rządowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa wykonuje zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Województwa wyrażona w formie uchwały.
Zawieranie przez Województwo umów, porozumień oraz stosownych aneksów do nich, tj. składania oświadczeń woli w imieniu Województwa, dokonuje Marszałek Województwa wraz z innym Członkiem Zarządu Województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej. Mocą swojej decyzji Zarząd może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w swoim imieniu. Niniejszą Uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego umocowuje Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie - Pana Waldemara Dziedzica, a także w razie nieobecności Jego zastępcę: Zastępcę Pana Konrada Dobrowolskiego, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w celu zawierania umów i porozumień między Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu lokalnego dotyczących realizacji zadań geodezyjnych znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym KBGiTR w Krakowie. Uchwała ta upoważnia Dyrektora KBGiTR do zawierania wszelkich umów, aneksów do umów i porozumień między WM a JST w szczególności w zakresie wykonywania prac geodezyjnych na które istnieje zapotrzebowanie społeczne sygnalizowane przez JST. Z uwagi na brak specjalistów na rynku i wysoką jakość prac realizowanych przez KBGiTR JST chcą realizować te prace przy udziale KBGiTR. Przedmiotowa Uchwała ma na celu usprawnienie i przyspieszenie pracy KBGiTR w Krakowie oraz umożliwienie generowania dochodów na rzecz województwa zgodnie z art. 6 pkt 1 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.
« Ostatnia zmiana: 2 Czerwca 2014, 15:40 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2415
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #3 dnia: 2 Czerwca 2014, 15:50 »
Jeżeli uważasz Ula, że wszystko znajdziesz w necie, to ok. Bo ja jestem pewny, że wielu istotnych informacji tam nie znajdziesz, bo po prostu ich nie ma w żadnych oficjalnych informacjach. Chodzi mi tylko o to, że ktoś mając szerszą wiedzę jak internet, może nie chce się podpisać pod tym co prześle w załączniku. A to ograniczy nas we właściwej wiedzy na ten temat.
Ponadto nie uważam, żeby nasze pomysły i strategia działania musiała być zawsze upubliczniana wcześniej, czyli przed realizacją jakiegoś pomysłu.
Dodam jeszcze, że zarówno ja, jak i Leszek znamy ten problem od wielu lat. A dla wielu z Was jest to zupełnie coś nowego. Więc czasami nie mając odpowiedniej wiedzy o skali i jakości problemu, czasami warto się zastanowić czy wszyscy o wszystkim muszą publicznie wiedzieć. Czy jakiś dziennikarz prowadzący śledztwo opisuje wszystko w gazetach, zanim sam pozna wszystkie dowody?
Tylko tyle miałem na myśli pisząc to, co zaproponowałem.
pozdrawiam
Jarek

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #4 dnia: 2 Czerwca 2014, 15:59 »
OK! W takim razie jestem za przeniesieniem tej dyskusji na zamknięte forum.

Pozdrawiam, Ula :)

Pozdrawiam, Ula

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #5 dnia: 2 Czerwca 2014, 18:02 »
Tych biur jest pełno po całej Polsce, praktycznie w danych stolicach województw,
zmieniły tylko statusy z organizacji działającej w formie zakładu budżetowego na  formę jednostki budżetowej poszerzając zakres o działalność komercyjną
np: Lublin, Gdańsk,  Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra, Wrocław , Częstochowa, Białystok
pozdrawiam joftek

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2415
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #6 dnia: 2 Czerwca 2014, 18:04 »
Dzięki Ula za zrozumienie. Myślę jednak, że ten założony przez Adama wątek spokojnie może tu zostać. Bo być może ktoś "z zewnątrz" chciałby wypowiedzieć się w tym temacie. A my pogadamy sobie o szczegółach w bardziej ustronnym miejscu  :)
Więc nie przenośmy tego, a załóżmy sobie nowy wątek.
pozdrawiam
Jarek

RoBoCIK połączył wiadomości:  2 Czerwca 2014, 22:18
Jaka wg Ciebie joftek jest różnica, pomiędzy zakładem budżetowym, a jednostką budżetową? Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia.
pozdrawiam
Jarek
« Ostatnia zmiana: 2 Czerwca 2014, 22:18 przez Jarek Thor »

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #7 dnia: 3 Czerwca 2014, 18:32 »
Jarek
tak krótko
to w jednej formie utrzymują się z tego co zarobią i dotacji z budżetu.
a druga forma utrzymywana jest z budżetu, ale i cały dochód przekazuje do budżetu.
pozdrawiam joftek

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2415
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #8 dnia: 3 Czerwca 2014, 23:26 »
Czy dobrze zrozumiałem joftek, że obecnie (w jednostkach budżetowych) taka "firma" działa komercyjnie i cały dochód przekazuje (powinna przekazywać) do budżetu? Jakoś nie chce mi się  wierzyć, że ktoś umawia się z klientem na powiedzmy podział, lub rozgraniczenie (zlecenie komercyjne) i przekazuje te pieniądze do budżetu. Przecież ( z tego co wiem) takie "firmy" nie mają już zatwierdzonych cenników robót i nikt nie jest w stanie skontrolować, za ile jest wykonywana dana robota. Mam przekonanie, że poza kontrolą jest również ilość zleceń, bo niby kto i jak to sprawdzi, jeśli umowa dotyczy osoby fizycznej?
Widzę, że trochę się orientujesz w temacie. Z tego co ja wiem, zmiana z zakładów budżetowych na jednostki budżetowe dokonała się jakieś dwa lata temu. Znasz powód konieczności takich zmian?
pozdrawiam
Jarek

Offline Zuzanna

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 77
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows Windows
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #9 dnia: 4 Czerwca 2014, 09:53 »
W przypadku Beskidzkiego Biura i Częstochowskiego na terenie śląska, to są to pochodne powiatowych biur działający przy Powiatowych Radach Narodowych powstałych w 1975r.
Następnie przejął ich Wojewoda właściwy (reforma na 49 woj.) i działały jako zakłady budżetowe Wojewody. W 1998r. przy kolejnej reformie przekazali kompetencje Marszałkom, nadal jako zakłady budżetowe ( czyli takie które rozliczają się z Marszałkiem zyskami). W 2010r. Ustawa o finansach publicznych wprowadzona przez Zytę Gilowską, ograniczyła możliwości zadań które mogą wykonywać zakłady budżetowe i od 2011r. stały się jednostkami budżetowymi (finansowanie jest wprost z budżetu, w tym przypadku przez Województwo Śląskie).
Zuzanna

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #10 dnia: 4 Czerwca 2014, 10:22 »
Załączona niżej uchwała o zmianie statutu sporo wyjaśnia.

Cytuj
UCHWAŁA Nr XXXIII/572/13

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 25 lutego 2013 r.

 

w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala co następuje:

 

§1.

 

W statucie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVIII/792/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 1 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Uchwała nr XLVIII/792/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i nadania jej statutu.”

 

2.  W § 2:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Biuro jest wojewódzką  samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną z budżetu Województwa Małopolskiego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.”

 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Obszarem działania Biura jest teren całego kraju.”

 

c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Dla jednolitego znakowania akt Biura ustala się symbol KBG.”

 

d) po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

 

„6. Biuro może zakładać kancelarie terenowe dla potrzeb realizacji zadań statutowych.”

 

3.  W  § 4 w ustępie 1:

 

a) pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

„2) opracowywanie założeń do projektów scaleń i wymian gruntów wraz z dokumentacją konieczną do postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;”

 

 b) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

 

„5) wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych do scaleń;”

 

 c) pkt 14) otrzymuje brzmienie:

 

„14. Opracowanie, aktualizacja i odnawianie map glebowo-rolniczych;”

 

 d) skreśla się pkt 16), pkt 17), pkt 18).

 e) dodaje się pkt 19), który otrzymuje brzmienie:

 

„19) wykonywanie wszelkich czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno-prawnych, projektowych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych i inne), a także dla nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Województwa;”

 

 f) dodaje się pkt 20), który otrzymuje brzmienie:

 

„20) wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych oraz geodezyjno-urządzeniowo-rolnych na rzecz innych jednostek Samorządu Województwa Małopolskiego;”

 

4.  W § 4 w ustępie 2:

 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) wykonywanie prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów zagospodarowania poscaleniowego oraz geodezyjna realizacja tych projektów;”

 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) wykonywanie czynności organizacyjno-prawnych, projektowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zadaniach związanych  z zagospodarowaniem poscaleniowym;”

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”

 

5. W § 4 w ustępie 3:

 

a) wprowadza się dodatkowy pkt 5 w brzmieniu:

 

„5) promocja i programowanie scaleń;

 

b) wprowadza się dodatkowy pkt 6 w brzmieniu:

 

„6) wykonywanie czynności z zakresu zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości.”

 

6. W § 5 skreśla się ustęp 4.

 

7. W § 6:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Dyrektor organizuje działalność Biura i realizuje jego zadania przy pomocy pracowników Biura.”

 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Głównego księgowego zatrudnia dyrektor, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego.”

 

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Pracownicy wykonują zadania w zakresie ich obowiązków i są odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania.”

 

8. Skreśla się  § 8.

 

9. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠9.

1. Biuro jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi jednostki budżetowe.
2. Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Małopolskiego.

3. Dochody Biura są dochodami Województwa Małopolskiego.

4. Wydatki Biura są pokrywane bezpośrednio z budżetu Województwa Małopolskiego.

5. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych od dnia 1 stycznia 2011 r. jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały nr XLVIII/792/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i nadania jej statutu.

Przyjęty powyższą uchwałą statut jednostki, daje zbyt małe możliwości płynnego i elastycznego dostosowania organizacji jednostki do wykonywanych przez jednostkę zadań statutowych. Dlatego zasadnym jest wprowadzenie zmian do statutu jednostki.


Pozdrawiam, Ula :)
« Ostatnia zmiana: 4 Czerwca 2014, 10:27 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • http://wbgsc.pl
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #11 dnia: 4 Czerwca 2014, 13:48 »
Pozwólcie, że i ja jako stary "samorządowiec" wplotę tu swoje trzy grosze. Zakład gospodarczy i gospodarstwo pomocnicze to jednostki których założycielami byli/są samorządy terytorialne. Nie posiadają osobowości prawnej i były uprawnione do działalności o charakterze komunalnym, tak generalnie. Teraz ten zakres został bardzo okrojony. Podstawowym celem to tak naprawdę było obchodzenie przez samorządy terytorialne ustawy o zamówieniach publicznych, bo gdy organ założycielski zlecał jakąś robotę własnemu zakładowi gospodarczemu to nie musiał organizować przetargu.

Do tego jeśli o finanse chodzi, to zakład gospodarczy cały wypracowany w okresie obrachunkowym zysk czyli zwykle na koniec roku musiał przekazywać założycielowi, czyli do urzędu, tak by jego konto na 31 grudnia było równe zeru. Czyli jest to organizacja chora, bo każdy taki zakład robi cuda czyli tworzy koszty, by nie odprowadzić nic do urzędu. Druga patologiczna sprawa to to o czym wspomniał Joftek. Do 30% budżetu zakładu organ założycielski mógł dofinansować. Ale ja znam przypadki, że i więcej, i włos z głowy nikomu nie spadł. Czyli taki zakład utrzymywał się z tego co sam wyprodukował i ewentualnie z 30% dotacji jeśli zachodziła taka potrzeba.

Natomiast jednostka organizacyjna jest w 100% finansowana z budżetu samorządu terytorialnego. Czyli osoby tam zatrudnione pobierają pensje, które już nie muszą sobie wypracować. Jest to stara zasada, "czy się stoi, czy się leży..." Dlatego ta sama organizacja przekształcona w jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego wypracowywuje np. 60% tego co dawniej pod szyldem zakładu gospodarczego. Tu już nie ma akordu jest zwykły etat.

Ale faktem jest, że wszystkie pozostałe "plusy" dla urzędów, takiego rozwiązania pozostały. Jedynie nie ma to nic wspólnego ze zdrową konkurencją rynkową jeśli wszystkie środki do produkcji dostaje się z publicznych pieniędzy w tym z podatków a i do stołu ze zleceniami bliżej. Mnie ubawiło to, że jednostka, która ma tereny rolne w nazwie ogłasza się, że wykonuje inwentaryzacje gazu, wodociągów itd.
Już sam fakt, że się ogłasza i reklamuje dla mnie jest naganny a co dopiero wykonywanie robót z rolnictwem nie mających nic wspólnego.

Lecz pamiętajmy, że jeszcze nas czekają jednostki organizacyjne PAŃSTWOWE!?
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
Odp: GeoChała n2 - Państwowe i samorządowe jednoatki organizacyjne
« Odpowiedź #12 dnia: 4 Czerwca 2014, 17:57 »
Jarek
nie mam w tej materii dużej wiedzy, coś wiem , ale nie do końca i nie chciałbym wprowadzać w błąd,
natomiast widać, że są tu osoby które znają temat  Zuzanna, Leszek.
pozdrawiam joftek