Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe tematy

Projekt rozporządzenia w/...Jak wyregulować granice?Konsultacje - rozporządze...scalanie działek/użytkowa...ART 42 ust 3 w negatywnym...Konsultacje - rozporządze...Geodeta nie dokończył roz...Niezgodność w księdze wie...Art. 12a ust. 1b i 1c PGi...W operacie: Jedna mapa cz...Pismo MWINGiKJaki polecacie zestaw GPS...podział po modernizacji

Strony: [1] 2 3 ... 28

WINGIK ZOBOWIĄZANY DO WYDANIA ORYGINAŁU OPERATU W PRZYPADKU SPORZĄDZENIA NOWEGO PROTOKOŁU WERYFIKACJI

Publikujemy wyrok WSA we Wrocławiu – II SA/Wr 484/20 na mocy którego została uchylona decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przyjęcia operatu technicznego do PZGiK.

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W/S EGIB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ,
do Głównego Geodety Kraju działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,  została przesłana opinia naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W OBRONIE JAKICH WARTOŚCI WYSTĘPUJE SKO W KROŚNIE

Przedstawiając  11 stycznia 2021 roku  WYROK  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku,
dotyczący podziału nieruchomości składającej się z dwóch przylegających do siebie działek ewidencyjnych mieliśmy nadzieję,
że przysłuży się on przywracaniu służebnej roli administracji geodezyjnej i branży geodezyjnej wobec obywateli.
 
Omawiany wyrok dzięki rozbudowanemu uzasadnieniu ma szanse na spełnienie roli edukacyjnej w obszarze dotyczącym prawa własności do nieruchomości a w szczególności, w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości i roli jaka w tych sprawach przypada różnym organom administracji.

Czytaj więcej...

WYROK SĄDU KARNEGO CZY GEODETA MA PRAWO UZUPEŁNIAĆ TREŚĆ PROTOKOŁU Z USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZEŃ STRON

Geodeta uprawniony stanął przed Sądem Karnym jako oskarżony o fałszowanie dokumentów,  to jest o przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy uznał winę geodety i wydał wyrok skazujący.

Wina geodety, zdaniem Sądu Rejonowego, miałaby polegać na sfałszowaniu protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wskutek przekopania istniejących znaków granicznych  
oraz uzupełnieniu przez geodetę w/w protokołu o rodzaj stabilizacji ustalonych punktów granicznych, po fakcie złożenia zgodnego oświadczenia stron do protokołu, poświadczonego ich podpisami.

Czytaj więcej...

REKOMENDACJE PTG W SPRAWIE WYKONYWANIA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH - § 31 ROZPORZĄDZENIA STANDARDÓW (…)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Od 22 sierpnia 2020 r. obowiązują przepisy nowego Rozporządzenia w sprawie standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…).

Czytaj więcej...

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU W STOSUNKU DO NADZOROWANEGO PRZEZ SIEBIE ORGANU ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
udostępnił informację publiczną o którą WNIOSKOWALIŚMY w dniu 07 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIE DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z przyjemnością informuje,
że nasze  Stowarzyszenie otrzymało  podziękowanie od Pani Urszuli Leśniak z Zawoi.

Czytaj więcej...

WYROK WSA W RZESZOWIE-PODZIAŁ GEODEZYJNY TO JESZCZE NIE PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku nie tylko ze względu na ostateczne rozstrzygnięcie
ale głównie przez głębokie i wszechstronne uzasadnienie, jest cennym źródłem do interpretacji prawa dotyczącego kwestii podziałów nieruchomości
i mamy nadzieję, że przysłuży się uporządkowaniu oraz ujednoliceniu praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Czytaj więcej...

UZNANIE SKARGI ZA ZASADNĄ TO NIE WSZYSTKO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 07 stycznia 2021 r. ,
w związku z otrzymaniem od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 odpowiedzi na    SKARGĘ   na Starostę Opatowskiego, został  do ŚINGiK wystosowany wniosek o udzielnie informacji publicznej w zakresie:

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW TECHNICZNYCH (…)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu że w dniu 31 grudnia 2020 r., w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…), do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii została wysłana opinia naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W OPATOWIE PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NIE PRZYJĘŁO SIĘ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 01grudnia 2020 r. działając w interesie publicznym,
nasze Stowarzyszenie złożyło skargę do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach na Starostę Opatowskiego w zakresie naruszenia praworządności poprzez:

Czytaj więcej...

W JAKI SPOSÓB STAROSTWA PRÓBUJĄ ZWIĘKSZAĆ SWOJE DOCHODY

Sprawa dotyczy Starosty Powiatu Wrocławskiego, który wydał decyzję o odmowie przyjęcia do pzgik, jak to określił w decyzji – „dokumentacji geodezyjnej”.

Czytaj więcej...

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ODPOWIADA, ALE NIE WYJAŚNIA.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu dniu 01 września otrzymaliśmy odpowiedź na pytania, które zadaliśmy Głównemu Geodecie Kraju w zakresie stosowania nowych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 28