* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG
Jarosław Formalewicz
Adres do korespondencji:
ul. Przemysława 9/47
44-300 Wodzisław Śląski

E-mail:zarzad@ptg-org.pl

NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
38 1020 2498 0000 8902 0451 4261

Członkostwo w PTG

FanPage PTG na FB

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 701
  • Najnowszy: GeoBudMax
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 16930
  • Wątków w sumie: 1546
  • Dziś online: 36
  • Najwięcej online: 82
  • (12 Kwiecień 2016, 09:13)
Użytkownicy online
Użytkowników: 0
Gości: 14
W sumie: 16
Yahoo!
Google

Nowe tematy

Utrwalenie punktów granic...Decyzja Starosty w sprawi...Kolida K9-tUwierzytelnieniePraca wykonywana na zlece...Czynności ustalenia grani...osnowy dwufunkcyjne...Obowiązek sporządzenia MP...Zgłoszenie pracy: podział...Biegły sądowy - fakturaPodział rolny - postanowi...
Strony: [1] 2 3 ... 21

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG – wiosna 2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że
w dniu 4 czerwca 2016r. w Piotrkowie Trybunalskim
odbędzie się
Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Głównym tematem Zebrania, oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz uchwalenia budżetu na rok 2016, będą warsztaty szkoleniowe na temat sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych.
Do uczestnictwa w spotkaniu serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków PTG, a także inne osoby które chciałyby wziąć udział w organizowanych warsztatach nt. "Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych".    Zgłaszanie swojego uczestnictwa w Zebraniu prosimy kierować do dnia 31 maja 2016r. na pocztę Zarządu: zarzad@ptg-org.pl

Czytaj więcej...

GUNB: Mapy z inwentaryzacji powykonawczych nie muszą być uwierzytelniane albo urzędowo klauzulowane

Takie stanowisko zajął Departament Prawny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie w piśmie z dnia 4 kwietnia 2016r. (sygn. DPR.022.323.2016) skierowanym do Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Poniżej publikujemy tekst stanowiska GUNB.

Czytaj więcej...

Petycja PTG do Prezesa Rady Ministrów ws. opracowania nowej ustawy p.g.k.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2016r. Polskie Towarzystwo Geodezyjne skierowało do Pani Beaty SZYDŁO - Prezesa Rady Ministrów - petycję w sprawie opracowania nowej ustawy całościowo regulującej problematykę geodezyjną. Poniżej publikujemy tekst naszej petycji.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne
Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych nie jest żadną podstawą do dokonywania zmian w egib

"Nie budzi wątpliwości, że wznowienie znaków (wyznaczenie punktów granicznych w oparciu o dane ewidencji) do żadnych zmian danych ewidencyjnych związanych z numerycznym opisem granic działki nie może doprowadzić. Materiały powstałe w wyniku takiego wznowienia nie mogą zatem służyć do aktualizacji operatu [ewidencyjnego - przyp. PTG] (...)
(...) dokumentacja sporządzona w toku prac prowadzonych przez geodetę na podstawie art. 39 ustawy nie mieści się w katalogu określonym w § 36 rozporządzenia, nie może zatem służyć wykazaniu przebiegu granic działki ewidencyjnej."

Czytaj więcej...

Petycja ws. likwidacji licencji na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Polskie Towarzystwo Geodezyjne gorąco zachęca wszystkich swoich Członków i Sympatyków do poparcia petycji w sprawie likwidacji licencji na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jaką przygotował Pan Waldemar IZDEBSKI - prezes firmy Geo-System. Informujemy, że podpisanie petycji może nastąpić poprzez Internet: Podpisz petycję…

Czytaj więcej...

Afera geodezyjna w Puławach. Stanowcze działania Starosty i WIGiK-a nie dopuściły do uszczuplenia finansów publicznych

Od lipca 2014r. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera przepis, przewidujący nałożenie na wykonawcę administracyjnej kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów zasobu bez wymaganej licencji. Poniżej publikujemy przykład, w jaki sposób ta regulacja jest stosowana w praktyce w Puławach w woj. lubelskim.

Czytaj więcej...

Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego tylko w drodze wydania postanowienia

" (...) nie budzi już wątpliwości, że przepis ten – w myśl którego, gdy żądanie [wszczęcia postępowania – uw. Sądu], o którym mowa w art. 61 k.p.a. zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 k.p.a.) – znajduje zastosowanie także w sprawach o rozgraniczenie (...) ”

Czytaj więcej...

NSA: organ miał (i nadal ma!) obowiązek uwierzytelnić dokumenty geodezyjne z urzędu. A wykładnia celowościowa przepisu art.12b ust.5 była niedopuszczalna.

"Z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd [w wyroku z 28 sierpnia 2015r. sygn. I OSK 785/15 - przyp. PTG] nie można się zgodzić. Z art. 12b ust. 5 przed nowelizacją w żadnym razie nie wynikało, aby jedynym trybem uwierzytelniania dokumentów był tryb wnioskowy, a wprost przeciwnie, o czym była mowa wyżej. Nowelizacja natomiast wprowadziła wyłom w zasadzie uwierzytelniania z urzędu. Nie ma potrzeby dokonywania przy niniejszej sprawie wykładni art. 12b ust. 5 w nowym brzmieniu. Można powiedzieć jedynie, że o ile przepis ten przed nowelizacją był jasny i wyraźny, o tyle jego nowe brzmienie budzi wątpliwości interpretacyjne, kiedy i na jakie potrzeby uwierzytelnienie następuje na wniosek, a kiedy z urzędu, gdyż ten ostatni tryb działania wcale nie został przez nowelizację ustawy zmieniony.

Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, iż Starosta Konecki był bezczynny, nie opatrując dokumentów złożonych przez S. K. stosownymi klauzulami urzędowymi."

Czytaj więcej...

Poseł Sylwester Chruszcz pyta Premiera o plany zmian przepisów geodezyjnych

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sejmu RP, Pan Poseł Sylwester CHRUSZCZ (Komitet Wyborczy Kukiz’15) w styczniu 2016r. skierował do Pani Premier 3 interpelacje poselskie, dotyczące zamierzeń legislacyjnych Rządu w zakresie zmiany przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji.

Poniżej przedstawiamy teksty wniesionych interpelacji.

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie może oceniać dokumentów określających stan prawny nieruchomości ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny

"Organ ewidencyjny może wpisać do ewidencji gruntów i budynków tylko takie prawo do nieruchomości, które jednoznacznie, w sposób niewątpliwy wynika z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, nie może zaś takiego prawa ani ustanowić, ani wyinterpretować (...)

Tak więc w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmian w ewidencji gruntów nie można oceniać aktów, orzeczeń i czynności prawnych objętych § 12 rozporządzenia ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny."

Czytaj więcej...

Druga weryfikacja operatu? Tak, pod warunkiem formalnego wycofania pierwszego protokołu weryfikacji, w drodze wydania decyzji administracyjnej

"(...) weryfikacja operatu następuje w drodze czynności materialno- technicznej, a jej ewentualne wycofanie (spowodowane np. omyłką) może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej (...) "

Czytaj więcej...

SGZP zaprasza na kulig


Informujemy, że Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej” w dniu 15 stycznia 2016r. o godz. 18.00 w m. Napoleonów (ok. 25 km na płd-zach. od Piotrkowa Trybunalskiego) organizuje integracyjne spotkanie geodetów oraz sympatyków, w programie którego przewidziany jest kulig (a w przypadku braku śniegu – przejażdżka tramwajem konnym) oraz ognisko.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 21